IT osaajia meidän kautta:

Voitte tehdä meidän kanssa toimeksiantosopimuksen yhdestä työntekijästä tai kokonaisesta IT hankkeesta. Meillä on Project Management, Team Lead, Full Stack, Front end, Back end, UI/UX, WordPress, Database, blockchain ja muut relevantti osaajat Suomesta ja ulkomailta. Meillä on myös julkisen rahoituksen digitaalisten hankkeiden osaamista (ELY, Business Finland).

IT Osaajat

Skyfall Agency tarjoaa osaamista suoraan Asiakkaille tai IT välitys yrityksille.

  1. Tarjoamme projektijohto palvelua ja tarvittavat asiantuntijat räätälöidysti eri pituisiin ja erikokoisiin hankkeisiin.
  2. Suomen ja/ tai englanninkielen taito
  3. Frontend, backend, full stack developers, UI/UX, Wordpress kehittäjät, brändin rakentaminen, SOME markkinointi ja yhteisöjen managerointi (englanninkielisissä maissa), viestintä ja sisällöntuotanto. Tarjoamme myös palvelumuotoilua ja projektien johtamista, myös mm. digitalisaatiohankkeiden johtamista.